Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza  nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w dziedzinach:

  • Infrastruktura rozwoju gospodarczego
  • Tworzenie, rozwój i wdrożenie technologii i innowacji w zakresie B+R
  • Odnawialne źródła energii
  • Infrastruktura ochrony przyrody
  • Pomoc publiczna
  • Elektrotechnika, teletechnika
  • Elektronika
  • Budownictwo kubaturowe

Informacje o naborze

Termin składania zgłoszeń na ekspertów

Od 18.02.2016 r. do 03.03.2016 r.

Miejsce składania dokumentacji

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
834.32 KB
application/pdf
69.05 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
857.36 KB