Termin:

07.10.2019
, godz.
10:30 - 13:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 20.09.2019

Informacje o Spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach wraz z Wydziałem Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania o fundusze europejskie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji., które odbędzie się 7 października 2019 r. w godz. 10:30 – 13:30 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, sala nr 12.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres lpi@pyrzyce.pl do dnia 4 października 2019 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy?

7.10.2019 r. 10:30 – 13:30.

Gdzie?

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, sala nr 12.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP, tj.: mikroprzedsiębiorstwom, małym przedsiębiorstwom oraz średnim przedsiębiorstwom.

Program spotkania

 • 10:30-10:40        Powitanie uczestników i przedstawienie planu szkolenia.

 • 10:40-11:30        Główne założenia konkursu dla działania 1.5.

 • 11:30-11:45        Przerwa.

 • 11:45-12:30        Procedura wyboru projektów.

                                  Wniosek o dofinansowanie dla Działania 1.5 cz. 1.

 • 12:30 -12:45       Przerwa.

 • 12:45-13:30        Wniosek o dofinansowanie dla Działania 1.5 cz. 2.

Organizatorzy spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach
ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce
Infolinia: 91 881 13 02, 91 88 11 303
e-mail: lpi@pyrzyce.pl

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin
tel.  (+48 91) 44 11 100, e-mail: wwrpo@wzp.pl.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.