W dniu 01 grudnia 2017 r. w Szczecinie odbyło się czwarte posiedzenie Komitetu Doradczego, w którym udział wzięli Członkowie Komitetu, przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, a także przedstawiciel Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju zaangażowani we wdrażanie instrumentów zwrotnych na Pomorzu Zachodnim

Posiedzenie Komitetu Doradczego poświęcone było omówieniu najważniejszych obszarów dotyczących produktu kapitałowego w ramach Funduszu Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2.  Dyskusji poddano kluczowe założenia dotyczące modelu wdrażania i funkcjonowania Instrumentu Finansowego jakim jest produkt kapitałowy w ramach RPO WZ 2014-2020. W związku możliwością wykorzystania dotychczasowych doświadczeń Regionu we wdrażaniu produktu kapitałowego, podczas posiedzenia zaprezentowany został Fundusz Inwestycyjny JEREMIE Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, nadal aktywnie działający na terenie Pomorza Zachodniego.

Informacje na temat możliwości wsparcia w ramach ww. funduszu można znaleźć pod adresem: http://www.iqpomerania.com/