4 kwietnia 2017 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Doradczego w ramach Umowy o Finansowaniu projektu pn. Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2

Pan Jarosław Rzepa, wicemarszałek województwa, uroczyście wręczył akty powołania członkom Komitetu Doradczego oraz życzył im sukcesów w podejmowaniu działań wspierających wdrażania Instrumentów Finansowych na Pomorzu Zachodnim w ramach RPO WZ 2014-2020. Posiedzenie inauguracyjne zostało poprzedzone spotkaniem informacyjnym dla członków Komitetu prowadzonym przez przedstawicieli Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Następnie członkowie Komitetu Doradczego zapoznali się z ogólnymi założeniami dotyczącymi procedur przeprowadzenia postępowania na wybór Pośredników Finansowych w ramach działań 1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe oraz 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Menadżera Funduszu Funduszy (Bank Gospodarstwa Krajowego).

Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 412/17 z 20 marca 2017 r. na członków Komitetu Doradczego zostali powołani:

p. Jacek Batóg – ze specjalizacją w dziedzinie produktów poręczeniowych dla sektora MŚP,
p. Anna Bera - ze specjalizacją w dziedzinie produktów pożyczkowych dla sektora MŚP,
p. Grzegorz Gawlik - ze specjalizacją w dziedzinie produktów kapitałowych,
p. Przemysław Pluskota - ze specjalizacją w dziedzinie bankowości spółdzielczej/ pomocy publicznej w zależności od bieżących potrzeb IZ/ IP,
p Justyna Osuch - ze specjalizacją w dziedzinie produktów wspierających rynek pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pan Przemysław Pluskota został wybrany na przewodniczącego Komitetu Doradczego. Pani Justyna Osuch została wybrana na jego zastępcę. Nowi członkowie Komitetu będą wspomagać Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym oraz Instytucję Pośredniczącą we wdrażaniu inicjatywy Jeremie 2 w ciągu 2-letniej kadencji Komitetu.