Wciąż słyszysz o Funduszach Europejskich? Masz znajomych, którzy dzięki nim rozwinęli firmę, dostali pracę lub odbyli szkolenie? Dowiedz się jak zacząć korzystać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, gdzie szukać dofinansowania, jakie warunki musisz spełnić, żeby dostać dofinansowanie i jak je zdobyć.

2. Sprawdź na co możesz otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie w ramach Programu Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 będzie koncentrować się w ramach trzech głównych obszarów: gospodarka, infrastruktura, społeczeństwo.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone przede wszystkim na:

 • rozwój konkurencyjnych i nowoczesnych przedsiębiorstw, inwestycje w mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • rozwój współpracy nauki z gospodarką
 • budowę systemów zintegrowanego transportu publicznego,
 • modernizację energetyczną budynków
 • zwiększenie produkcji energii z OZE
 • ochronę środowiska i zapobieganie zagrożeniom
 • zrównoważony transport
 • inwestycje mające na celu efektywniejsze wykorzystanie kapitału ludzkiego na rynku pracy
 • działania powodujące wzrost szans na zatrudnienie dla osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
 • podniesienie jakości edukacji na każdym poziomie nauczania
 • rozwój usług publicznych