Wersja obowiązująca od 29.06.2021 do 30.08.2021

29 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 podjął uchwałę nr 865/21 w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu konkursów dla Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Przedstawiony harmonogram zakłada ogłoszenie 30 sierpnia 2021 r. konkursów w następujących działaniach:

  1. 1.3 dla typu projektów ,,Inwestycje w publiczną infrastrukturę B+R na rzecz przedsiębiorstw” na kwotę 2 000 000 euro.
  2. 1.10 dla typu projektów ,,Działania zwiększające atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych” na kwotę 2 000 000 euro.
  3. 4.1 dla typu projektów ,,Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach, historycznych zespołach budowlanych, prowadzące do dostosowania tych obiektów do celów użytkowych, wraz z promocją tych obiektów” na kwotę 4 000 000 euro – konkurs dla Instytucji Kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki