Na tej stronie znajdziesz aktualny harmonogram naborów wniosków, ogłaszany regularnie przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym. Dokument będzie okresowo aktualizowany. Umożliwia śledzenie naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym przewidzianych do ogłoszenia w 2021 roku.

Wersja obowiązująca od 22.09.2021

22.09.2021 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę 1364/21 w sprawie aktualizacji harmonogramu konkursów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Propozycja aktualizacji harmonogramu zakłada ogłoszenie 1.10.2021 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.8 typ 2 Wdrożenie programów rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty do pracy na podstawie właściwego Regionalnego Programu Zdrowotnego.

Planowana alokacja wynosi:

  • 2 833 600,00 zł

Załączniki

Pozostałe dokumenty