Wersja obowiązująca od 10.03.2021

10 marca 2021 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 podjął uchwałę nr 259/21 w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu konkursów dla Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Przedstawiony harmonogram zakłada ogłoszenie 12 marca br. konkursu w działaniu 1.1 typ 2. Nabór planowany jest w okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia br.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 6 000 000 euro, w tym maksymalnie 3 000 000 euro na przedsięwzięcia spoza inteligentnych specjalizacji oraz branż z nimi powiązanych.

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
89.67 KB