Wersja obowiązująca od 24.07.2017 do 24.08.2017

24 lipca 2017 r. uchwałą 1178/17 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 przyjął Harmonogram naborów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na rok 2017.

W dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

  • wykreślono nabór dla działania 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R,
  • uzupełniono informację o braku naborów dla działania 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
  • wydłużono termin naboru dla działania 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do 30.06.2017 r.,
  • wykreślono nabór dla działań: 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi, 3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Załączniki

application/pdf
60.8 KB