Na tej stronie znajdziesz aktualny harmonogram naborów wniosków, ogłaszany regularnie przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym. Dokument będzie okresowo aktualizowany. Umożliwia śledzenie naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym przewidzianych do ogłoszenia w 2017 roku

Wersja obowiązująca od 25.08.2017 do 31.12.2017

25 sierpnia 2017 r. uchwałą 1374/17 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 przyjął Harmonogram naborów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na rok 2017

W dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

  • dodanie naboru dla działania 3.1 Ochrona zasobów wodnych,
  • wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla działań: 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi, 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii, 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków,  4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe.

Załączniki

application/pdf
60.98 KB

Pozostałe dokumenty