Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowaniesortuj rosnąco
Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie.
Nazwa beneficjenta:

POWIAT CHOSZCZEŃSKI

2 711 564.00
Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w zakresie projektów środowiskowych w 2019 r.
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

2 710 124.34
Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica - Goleniów wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych – etap I: miejscowość Żółwia Błoć
Nazwa beneficjenta:

POWIAT GOLENIOWSKI

2 704 428.10
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego
Nazwa beneficjenta:

GMINA MANOWO

2 689 122.94
Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców.
Nazwa beneficjenta:

MIASTO BIAŁOGARD

2 689 067.45
Remont elewacji zewnętrznych, wieży, oraz więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego.
Nazwa beneficjenta:

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY

2 676 416.67
Przebudowa 2 stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Stepnica
Nazwa beneficjenta:

GMINA STEPNICA

2 645 560.70
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,98 MW w miejscowości Niegrzebia
Nazwa beneficjenta:

ENERGIA SULISZEWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2 587 222.46
Prace konserwatorskie i restauracyjne w kościele w Jamnie wraz z dostosowaniem zabytku dla potrzeb mieszkańców i turystów
Nazwa beneficjenta:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MATKI TERESY Z KALKUTY W KOSZALINIE

2 581 207.86
Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwację kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach
Nazwa beneficjenta:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W GRYFICACH

2 579 580.91

Strony