Sukcesy projektów

Remont elewacji zewnętrznych, wieży, oraz więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego.
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
2 676 416.67
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
3 148 725.50
pln

Nazwa beneficjenta

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY


Wartość ogółem:
3 148 725.50

Wydatki kwalifikowalne:
3 148 725.50

Dofinansowanie:
2 676 416.67

w tym UE:
2 676 416.67

Wkład własny:
472 308.83

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Remont elewacji zewnętrznych, wieży, oraz więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego.

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.1
Dziedzictwo kulturowe

 

Opis w języku polskim:

Remont elewacji zewnętrznych, wieży, oraz więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego.

 

Przedmiotem projektu była renowacja zabytkowego kościoła w Lipianach, tj.: elewacji zewnętrznych, wieży, oraz więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego.

 

Description in English:

Renovation of the external façades, the tower and the roof truss together with the replacement of the roofing.
 

 

The subject of the project was the renovation of the historic church in Lipiany, i.e. the external façades, the tower, and the roof truss with the replacement of the roof covering.

.