W dniu 16 marca 2021 r. odbyło się piętnaste posiedzenie Komitetu Doradczego, w którym udział wzięli Członkowie Komitetu, przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Menadżera Funduszu Funduszy, a także przedstawiciele Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju zaangażowani we wdrażanie instrumentów zwrotnych na Pomorzu Zachodnim.

 

Posiedzenie Komitetu Doradczego poświęcone było omówieniu aktualnego stanu wdrażania Instrumentów Finansowych na Pomorzu Zachodnim w ramach inicjatywy Jeremie 2 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań wprowadzonych w celu niwelowania negatywnych skutków pandemii wywołanej COVID-19. Dyskusja dotyczyła również stanu prac nad nową perspektywą unijną 2021-2027.  Piętnaste posiedzenie było jednocześnie okazją do podsumowania I i II kadencji Komitetu Doradczego Jeremie 2 w związku z zakończeniem jego prac.