Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym udostępnia w dniu 13.06.2016 r. zaktualizowaną dokumentację konkursową dla naboru nr RPZP.04.06.00-IZ.00-32-001/16. Szczegółowy zakres zmian odzwierciedlony został w opublikowanym na stronie rejestrze zmian do regulaminu. 

Link: