Zmiany na drogach powiatu koszalińskiego. Eurofundusze na modernizacje infrastruktury

Powiat Koszaliński stawia na poprawę stanu swoich dróg. Do zmian w infrastrukturze przyłączy się Regionalny Program Operacyjny 2014-2020. 3 mln zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego pozwoli na modernizacje odcinków tras Borkowice-Dobrzca oraz Popowo-Dobre. Wsparcie koszalińskiemu starostwu zagwarantuje porozumienie, które w czwartek, 4 października 2018 roku w Koszalinie,  podpisał wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Przebudowa obejmie dwie drogi powiatowe. To trasa 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca i 3523Z
na odcinku Popowo-Dobre.

- W sumie to około 6 km infrastruktury, która po remoncie będzie bardziej nośna, szersza i bezpieczniejsza - podkreślił zachodniopomorski wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Co konkretnie uwzględnia inwestycja? Wymianę nawierzchni, poprawę podłoża, budowę nowego odwodnienia, krawężników, chodników, przystanków autobusowych i zjazdów do gospodarstw, a także wzmocnienie skarp i rowów.

Roboty budowlane przy projekcie, który docelowo poprawić ma dostępność do infrastruktury transportowej sieci TEN-T, mają ruszyć w marcu 2019 roku, a zakończyć się po 8 miesiącach. Koszt inwestycji Powiat Koszaliński wycenił na prawie 5 mln zł, z czego unijna dotacja przyznana przez Urząd Marszałkowski wyniesie 3 mln zł.

Inwestycja wpisuje się w założenia 5 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Zrównoważony transport” działanie 5.4 „Budowa i przebudowa dróg powiatowych”.