Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 publikuje wyniki konkursu nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-003/17 w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 1 Małe projekty B+R

Wyniki konkursu nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-003/17