W Kamieniu Pomorskim przywrócą pamięć o wielkim odkrywcy. W planach rekonstrukcja dworku i stworzenie wystawy
Kamień Pomorski - jak wynika z historycznych zapisów - to miejsce, gdzie wynaleziono pierwszy na świecie kondensator elektryczny. Mieszkający tu w XVIIII wieku naukowiec Ewald von Kleist udanej próby uruchomienia konstrukcji dokonał 11 październiku 1745 roku. Teraz samorząd gminy, z pomocą środków RPO WZ 2014-2020, chce przywrócić pamięć o wielkim odkrywcy. W planach jest m.in. rekonstrukcja zabytkowego dworku. Umowę gwarantującą przedsięwzięciu wsparcie podpisali we wtorek, 19 marca 2019 roku w Kamieniu Pomorskim: marszałek województwa Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Jarosław Rzepa i burmistrz Stanisław Kuryłło.
 
Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana - zabytkowego Dworku von Kleista oraz organizacja wystawy stałej w Muzeum Historii Kamieńskiej poświęconej elektrostatyce - to główne założenia projektu.
 
- Cieszę się, że takie niezwykłe historie mają swój początek na Pomorzu Zachodnim. To pokazuje jakim tyglem kultury był nasz region przed wieki. Postać Ewalda von Kleista jest stosunkowo nieznana, którą będzie można już niebawem odkryć na nowo. Wierzę, że miejsce będzie tętnić życiem, które stanie się magnesem dla wycieczek, dla dzieci i młodzieży, a także dla turystów- zaznaczył marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
 
Gmina Kamień Pomorskim chce w ten sposób stworzyć atrakcyjny dla mieszkańców regionu i turystów produkt „Szlakiem wielkiego odkrywcy – Ewalda von Kleista”. W dworku renowację przejdą ściany, wymienione zostaną posadzki, drzwi wewnętrzne, instalacja wodna, grzewcza oraz elektryczna, a także przewidziano montaż stropu szklanego nad ekspozycją średniowiecznych murów. Z kolei w obiekcie Muzeum dla ,potrzeb wystawy pojawi się podwieszany sufit, nowe oświetlenie oraz ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.
 
- Rekonstrukcja parteru Dworku jak i stworzenie wystawy o wielkim odkrywcy ma poszerzyć ofertę edukacyjno-turystyczną gminy. Otwarcie nowej atrakcji planujemy na 11 października 2020 roku, bo to 11 października 1745 Ewald von Kleist dokonał swojego odkrycia. Przygotowanie przedsięwzięcia nie było łatwe, ale udało się dzięki współpracy samorządu miejskiego, samorządu województwa, Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej i Kurii - przyznał burmistrz Kamienia Pomorskiego Stanisław Kuryłło.
 
Koszt przedsięwzięcia to prawie 2,5 mln zł. Urząd Marszałkowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczył na nie ponad 2 mln zł. Prace przy projekcie Gmina Kamień Pomorski zaplanowała rozpocząć w lutym,a rozliczyć w grudniu 2020 roku.
 
- Za kilkanaście miesięcy i Dworek Kleista, i wystawa w MHZK staną się nową atrakcją Kamienia Pomorskiego - przekonywał wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.
 
Zadanie wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.9 .„Rozwój zasobów endogenicznych”. Kamieński samorząd to jeden z trzech beneficjentów rozstrzygniętego pod koniec 2018 roku ostatniego z konkursów związanych z tzw. odtwórstwem kulturowo-historycznym. Oprócz Gminy Kamień Pomorski, Zarząd Województwa przeznaczył w nim także wsparcie dla stowarzyszenia Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego na utworzenie parku etnograficznego w Niechorzu (3 mln zł) oraz Towarzystwa Wszechstronnego Rozwoju „Collegium” na drugi etap rekonstrukcji grodu średniowiecznego w Moryniu (4,8 mln zł).