Unijne środki dla Kołobrzegu. Zrefundują koszty remontu ul. Portowej - fot. Urząd Miejski w Kołobrzegu
Kołobrzeg otrzyma ponad pół mln zł unijnego wsparcia. To refundacja kosztów związanych z remontem ul. Portowej, a tym samym oszczędności dla miejskiego budżetu. Prace przy modernizacji układu drogowego w okolicach portu zakończyły się w grudniu 2018 roku. Umowę związaną z przyznaniem środków podpisali we wtorek, 16 kwietnia 2019 roku w Kołobrzegu, prezydent Anna Mieczkowska oraz członek Zarządu Województwa Janusz Gromek.
 
Remont objął około ćwierćkilometrowy odcinek ważnego ciągu komunikacyjnego w okolicach portu w Kołobrzegu.
 
- To newralgiczny punkt miasta, szczególnie w okresie letnim. Korzystają z niego mieszkańcy oraz turyści, który nasz kurort odwiedzają coraz częściej i coraz liczniej - podkreślił członek Zarządu Województwa Janusz Gromek.
 
Prace przeprowadzono w drugiej połowie 2018 roku. Wymieniono nawierzchnię jezdni, zagospodarowano tereny zielone, jak i wybudowano parkingi. Nowe są również chodniki, oświetlenie i instalacja m.in. deszczowa.
 
Koszt robót wyniósł prawie 1,7 mln zł.
 
- Miały na celu zniwelowanie tzw. „wąskiego gardła” w ciągu dróg łączących kołobrzeski port z głównymi ulicami dojazdowymi do miasta - przyznała prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.
 
Drogowa inwestycja stanowi także uzupełnienie dotychczas poczynionych działań związanych z poszerzeniem wejścia do portu od strony morza oraz dojazdu do portu od strony lądu. Przedsięwzięcie, które otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego w sumie ponad pół mln zł unijnej dotacji, wpłynie przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa i płynność komunikacyjną w nadmorskim kurorcie.
 
Projekt „Przebudowa ulicy Portowej w Kołobrzegu” wpisał się w założenia działania 5.3. „Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020”.