Ze względu na panujące upały i apel Głównego Inspektora Pracy, decyzją Starosty Pyrzyckiego Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, a co za tym idzie Lokalny Punkt Informacyjny w Pyrzycach czynny będzie 
w dniu 6 sierpnia 2018 r. od godz. 8:00 do godz. 17:00 a w dniach 7-9 sierpnia 2018 r. od godziny 7.00 do 14.00.