Wybudowana ścieżka pieszo – rowerowa przebiega przy głównych zakładach pracy w Tychowie tj. Pommernfisch Sp. z o.o., Arla Foods Sp. z o.o. oraz Trend Meble. Droga rozpoczyna się od głównego ronda w Tychowie przy ul. Dworcowej i prowadzi w stronę Dworca Kolejowego, na odcinku 726 mb. długości. Odcinek ten łączy ul. Dworcową z ul. Białogardzką, która prowadzi do istniejącej strefy ekonomiczniej „Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej” Podstrefy Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej a kończy się przy ul. Kolejowej, która prowadzi do dworca kolejowego w Tychowie.

W ramach projektu uruchomiono również Tychowski Rower Miejski z dwiema stacjami rowerowymi dla 20 rowerów w tym dwóch tandemów, które jak podkreśla Burmistrz Miasta Robert Falana cieszą się największą popularnością. Stacje rowerowe znajdują się w dwóch strategicznych miejscach łącząc dworzec kolejowy z oddalonym ok. 3 km centrum miasta.

Celem projektu jest zmniejszenie emisji CO2 oraz ułatwienie dotarcia mieszkańcom niepodróżującym transportem samochodowym do pracy z miejsca przesiadkowego.

Tytuł projektu: Budowa drogi pieszo-rowerowej z centrum miejscowości Tychowo od skrzyżowania z ul. Białogardzką wzdłuż ul. Dworcowej do ul. Kolejowej prowadzącej do dworca kolejowego

Okres realizacji projektu: 01/01/2018 – 30/09/2018

Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu: 2 sierpnia 2017 r.  

Wartość projektu: 1.014.020 zł

Wartość dofinansowania: 816 135,78 zł (84,9999965631%)