Wicemarszałkowie województwa: Jarosław Rzepa (drugi z prawej) oraz Tomasz Sobieraj (pierwszy z lewej) wzięli udział w otwarciu promenady przyjaźni w Mielnie.

Gmina Mielno ma nową promenadę. Atrakcyjna infrastruktura spacerowa to oprócz słonecznej pogody, czystej plaży i ciepłych wód Bałtyku, jest najbardziej poszukiwana przez turystów planujących urlop w Zachodniopomorskiem. Otwarcie ponad 350-metrowego deptaku, którego budowa była możliwa dzięki eurofunduszom Urzędu Marszałkowskiego, nastąpiło w piątek, 13 lipca 2018 roku. W uroczystości udział wzięli: burmistrz Mielna Olga Roszak-Pezała oraz wicemarszałkowie województwa: Jarosław Rzepa i Tomasz Sobieraj.

„Promenada Przyjaźni” w Mielnie powstała przede wszystkim dla miłośników nadbałtyckich spacerów. Nowe miejsce to dwa odcinki kładki z elementami małej architektury jak ławki czy tablice informacyjne. Powstały one wzdłuż mieleńskiej plaży pomiędzy zejściami Orła Białego-Chmielna oraz Chmielna-Mickiewicza. Infrastruktura dla pieszych ma stalową konstrukcję i łączną długość 350 metrów. Koszt prac to ponad 3,6 mln zł. Blisko 1,7 mln zł pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

- Inwestycję udało się zakończyć wcześniej niż pierwotnie zakładano. To dobre wieści dla turystów , którzy właśnie wypoczywają nad Bałtykiem - mówili zgodnie wicemarszałkowie województwa Jarosław Rzepa i Tomasz Sobieraj.

Budowa kładki trwała od jesieni 2017 roku. Była  realizowana w ramach 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.9 „Rozwój zasobów endogenicznych”.

Przy okazji pobytu w gminie Mielno przedstawiciele Zarządu Województwa wizytowali plac innej inwestycji prowadzonej z unijna pomocą Urzędu Marszałkowskiego. To „Skarbnica Wioska Rybacka”. Wioska ma wykorzystać przede wszystkim tradycje rybackie nadmorskiej gminy. To w niej odbywać się będą lekcje muzealne, warsztaty ekologiczne i kulinarne, a także imprezy cykliczne np. Dzień Ryby, Dni Morze czy przeglądy pieśni morskich. Prace obejmują postawienie fundamentów, parteru, poddasza i dachu budynku. Projekt uwzględnia również budowę parkingu oraz chodników, a także zakup i wyposażenia obiektu m.in. w urządzenia interaktywne czy eksponaty. Wartość zadania szacuje się na 2 mln zł, z czego ponad 800 tys. zł stanowią eurofundusze Marszałka Województwa.