10 maja br. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, uchwałą nr 723/16, przyjął projekt Wykazu Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego.

10 maja br. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, uchwałą nr 723/16, przyjął projekt Wykazu Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego.

Inteligentne specjalizacje to nowe narzędzie Unii Europejskiej, które obliguje regiony państw członkowskich do identyfikacji tych obszarów, w których chcą się specjalizować i podnosić konkurencyjność. Na rozwój inteligentnych specjalizacji regionów zostanie przeznaczona znaczna część funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.

Koncepcja inteligentnych specjalizacji zakłada, że nie można się specjalizować we wszystkim. Trzeba określić własne atuty, silne strony, które należy wzmacniać, dążąc do budowania przewagi konkurencyjnej.

Kontynuując prace w ramach tzw. procesu przedsiębiorczego odkrywania zapraszamy do dyskusji nt. zidentyfikowanych na Pomorzu Zachodnim inteligentnych specjalizacji.

Prosimy o przekazanie ewentualnych uwag oraz propozycji dotyczących projektu dokumentu, szczególnie w zakresie kierunków rozwoju specjalizacji i ich powiązań z obszarami badawczymi w regionie.

Państwa opinie stanowić będą bardzo ważny element ww. procesu, stanowiąc jednocześnie wkład w zakresie aktualnie opracowywanej Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ (RIS3 WZ).

Uwagi oraz propozycje można składać w formie pisemnej za pomocą formularza zgłaszania uwag (załącznik poniżej), do 6 czerwca 2016 r. na adres: smart@wzp.pl

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
12.3 KB