Powiat Świdwiński stawia na fotowoltaikę

Instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na siedmiu budynkach użyteczności publicznej w powiecie świdwińskim. To efekt skutecznie pozyskanej dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego oraz partnerskiej współpracy samorządów. Wartość wsparcia to blisko pół miliona złotych. We wtorek, 9 października 2018 r. w Świdwinie została zawarta umowa gwarantująca dofinansowanie inwestycji.

Dokument podpisali członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska oraz Starosta Powiatu Świdwińskiego Mirosław Majka i wicestarosta Zdzisław Pawelec.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach osi priorytetowej gospodarka niskoemisyjna na siedmiu budynkach użyteczności publicznej zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna typu on-grid. Nowoczesną technologię zyskają budynki: Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu, Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu, Starostwa Powiatowego w Świdwinie, Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Połczynie-Zdroju, Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie-Zdroju i Pawilonu Dydaktycznego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Połczynie-Zdroju.

- Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na działanie związane ze zwiększeniem  wykorzystania odnawialnych źródeł przeznaczyliśmy kwotę ponad 159 mln zł. Dzięki tym funduszom 133 projekty otrzymają wsparcie. To ważna inwestycja w rozwój regionu -  mówi członek Zarząd Województwa Anna Mieczkowska.

Moc nowej instalacji wynosić będzie 0,07 MW, a roczna produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wyniesie na poziomie 61,19 MWhe.

Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki współpracy Powiatu Świdwińskiego (lider projektu) z Gminą Połczyn-Zdrój (partner).

Koszt całkowity inwestycji to ponad 633 tys. zł, wartość wsparcia to blisko 500 tys. zł. Projekt jest planowany do realizacji na przełomie 2018 i 2019 roku.

Projekt pn. „Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie powiatu świdwińskiego” jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.