Na zdjęciu: wóz strażacki

Strażacy-ochotnicy z jednostki w Baniach uczestniczą w stu akcjach w roku. Do pracy wykorzystują dwa wozy, w tym 29-letniego jelcza, który lata świetności ma za sobą. Dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego OSP kupi nowy, ciężki wóź ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 wraz z dronem wyposażonym w kamerę termowizyjną.


W poniedziałek, 1 lipca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa podpisał umowę dofinansowania projektu. Kwota dotacji na zakup wozu wraz z nowoczesnym wyposażeniem to prawie 890 tys. zł. To aż 85% wartości całego przedsięwzięcia. 

Nowy wóz w jednostce powinien pojawić się do końca tego roku. Będzie  przystosowany zarówno do prowadzenia akcji ratownictwa chemicznego, jak i ekologicznego. Natomiast dron pozwoli strażakom skuteczniej prowadzić poszukiwania zaginionych osób. 

Przyznane dofinansowanie to efekt rozstrzygniętego konkursu skierowanego do drużyn strażackich. OSP z regionu otrzymają od 76,5 tys. zł do blisko 1,5 mln zł unijnego wsparcia na doposażenie swoich  jednostek.

– OSP to istotny element całego systemu bezpieczeństwa, dlatego Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pomaga jednostkom m.in. przez dofinansowanie zakupu nowych wozów strażackich i niezbędnego w codziennej pracy sprzętu – mówi Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa i dodaje, że zainteresowanie ogłoszonym konkursem było duże. – Zaplanowany budżet pozwolił nam na przyznanie dotacji dla  czternastu przedsięwzięć, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia założeń konkursu. Ponad 11,3 mln zł dofinansowania zostanie przeznaczone na zakup trzynastu  nowych wozów strażackich, trzech łodzi ratunkowych, pięciu dronów czy quada – wylicza wicemarszałek Rzepa.

Projekt „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz  innowacyjnego wyposażenia dla OSP Banie w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” jest realizowany w ramach III Osi priorytetowej Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu Typ 2.Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.