Nowy statek będzie przeprawiał pasażerów po jeziorze Jamno
Poprawią się warunki przeprawy po jeziorze Jamno. Zapewni to nowy statek, który ma pojawić się na akwenie do połowy przyszłego roku. Jednostka zabierze na pokład więcej pasażerów, którzy przewożeni będą w bardziej komfortowych warunkach. Projekt, budowę i dostawę łodzi dofinansuje Urząd Marszałkowski z puli eurofunduszy RPO WZ 2014-2020. Umowę unijnego wsparcia podpisali w piątek, 7 sierpnia 2020 roku w Koszalinie wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Andrzej Bacławski.
 
Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie zdecydował o zaprojektowaniu, wybudowaniu i dostarczeniu fabrycznie nowej jednostki pływającej o napędzie hybrydowym wraz z urządzeniem do wodowania oraz wyciągania statku na brzeg. Łódź pomieści 110 pasażerów. Obsługiwać będzie linię Koszalin-Mielno – od przystani Jamno do przystani Unieście I i II. Dzięki temu zwiększy się częstotliwość rejsów, bo obecnie pływa tam tylko jeden statek dla 60 osób, jak i dwukrotnie dłuższy będzie okres jego funkcjonowania – 20 tygodni w okresu letnim pomiędzy majem a wrześniem. Dodatkowo rozkład jazdy statku skorelowany zostanie z rozkładem jazdy linii autobusowej nr 6.
 
– To chętnie wybierany środek transportu. W ostatnim czasie jednak potrzeby mieszkańców w zakresie przeprawy przez jezioro Jamno wzrosły. Poszukiwano optymalnego rozwiązania, by wyjść tym potrzebom naprzeciw. Opracowano koncepcję oraz pozyskano m.in. unijne wsparcie. Ta inwestycja to strzał w „10”. Bardzo się cieszę, że jako samorząd województwa mogliśmy temu ambitnemu przedsięwzięciu przyznać eurofundusze, bo statek stanowi również nie lada atrakcję dla turystów odwiedzających Koszalin – podkreślił zachodniopomorski wicemarszałek Tomasz Sobieraj.
 
Koszt inwestycji koszaliński MZK oszacował na 3,6 mln zł. Urząd Marszałkowski z unijnych funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 dołoży ponad 2  mln zł. Prace związane z przedsięwzięciem rozpoczęły się pod koniec stycznia br. Ogłoszono przetarg obejmujący zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie statku oraz urządzenia transportowego. Jednostka ma być gotowa do obsługi pasażerów do połowy 2021 roku.
 
– To będzie tramwaj wodny, który już od następnych wakacji przewiezie pasażerów z Koszalina do Mielna i z powrotem – zapowiedział prezes koszalińskiego MZK Andrzej Bacławski.
 
Zadanie wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.3 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko–Kołobrzesko–Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”.