W związku z zakończeniem oceny projektów w ramach I rundy naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-009/20, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1179/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r. zatwierdził listę ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Szczegóły znajduja się pod adresem: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/11-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-1-projektu-male-projekty-br