Konkurs dotacji dla prasy lokalnej to inicjatywa skierowana wyłącznie do mediów lokalnych (zarówno wydawców tytułów prasowych jak i portali informacyjnych). Celem jest dotarcie do wspólnot lokalnych z Informacją o możliwościach, jakie dają fundusze oraz zrealizowanych dzięki nim inwestycjach dofinansowanych w najbliższym otoczeniu.

Konkurs jest adresowany wyłącznie do tytułów lokalnych (prasy i portali informacyjnych). Ma on charakter informacyjny i dotyczy możliwości sięgania po Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020. Organizator wskazuje częściowo zakres tematyczny artykułów oraz ich liczbę. O szczegółach można przeczytać w załączonym poniżej Regulaminie.

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 20 września do 31 grudnia 2016 r.

Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju do 17 sierpnia 2016 r. (za datę wpływu wniosku uznawana jest data wpływu).

Premiowane będą osobne projekty w każdym województwie, ale o jak największym zasięgu, czyli np. partnerstwa kilku tytułów lokalnych (min. 3 podmiotów/wydawców przy łącznym nakładzie tytułów np. 10 000 egzemplarzy) z wyznaczeniem lidera partnerstwa. Pojedynczy projekt powinien być realizowany w tytułach prasowych i na portalach internetowych działających na terenie jednego Województwa.

Pliki do pobrania, regulaminy, formularze i inne dokumenty znajdują się na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce: Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich/ Weź udział w promocji Funduszy Europejskich/ Współpraca z mediami i partnerami społeczno-gospodarczymi:

Pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs.prasowy@mr.gov.pl (odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie także na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl)

Spotkanie informacyjne

Na początku sierpnia planowane jest spotkanie informacyjne, podczas którego zostanie szczegółowo omówiony zakres i tematyka projektów, jakie mogą uzyskać wsparcie w konkursie oraz kwestie związane z opracowaniem wniosku i późniejszą realizacją dofinansowanego przedsięwzięcia.

Spotkanie odbędzie się w Ministerstwie Rozwoju. Szczegółowe informacje na jego temat, w tym termin, zostaną opublikowane w najbliższych dniach na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Szkolenia dla dziennikarzy

Równocześnie, realizacja projektów prasowych będzie poprzedzona działaniami edukacyjnymi skierowanymi do dziennikarzy mediów lokalnych. Zostaną one przeprowadzone w okresie lipiec – wrzesień 2016 r. w ramach odrębnego projektu realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju w konkursie dotacji na działania edukacyjne.