Kolejne nowoczesne autobusy wyjada na ulicę Kołobrzegu. Zakup nowych ośmiu pojazdów ma nastąpić do końca w 2018 roku. Ponad 80 procent kosztów pokryje unijna dotacja Urzędu Marszałkowskiego. Samorząd miejski otrzyma wsparcie w ramach RPO WZ 2014-2020 w wyniku umowy, którą podpiszą w Kołobrzegu w obecności prezydenta Janusza Gromka, członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska i prezes spółki Komunikacja Miejska Jan Warchoł. Stanie się to w środę, 9 maja 2018 roku.

To druga w ostatnim czasie modernizacja taboru komunikacji miejskiej w nadmorskim kurorcie z pomocą środków Programu Regionalnego.

- Po ubiegłorocznym zakupie ośmiu nowoczesnych pojazdów, do floty kołobrzeskich autobusów dołączy niebawem kolejnych sześć - akcentowała członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska.

Inwestycja poprawi komfort podróży, bezawaryjność, a przede wszystkim dbałość o środowisko. Autobusy bowiem - jak podkreślił prezes KM Kołobrzeg Jan Warchoł - wyposażone będą w silniki spełniające normę Euro VI. Koszt przedsięwzięcia wyniesie prawie 6,3 mln zł. na zakup pojazdów Urząd Marszałkowski przeznaczy z unijnych funduszy ponad 4,3 mln zł.

Projekt wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej „Zrównoważony transport”, działanie 2.3 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Metropolitalnego” Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie służące wdrażaniu Funduszy Europejskich wpływających na zrównoważony rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych. W ramach ZIT dla KKBOF zaplanowano w obecnej perspektywie unijnej 40 mln euro.