Marszałek województwa Olgierd Geblewicz (z lewej) oraz dyrektor SZGiCHP w Koszalinie pogratulowali sobie podpisania porozumienia zwiększającego unijne wsparcie na inwestycję placówki w bezpieczeństwo pacjentów.
Prawie 6 mln zł otrzyma Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. To dodatkowe środki pochodzące z RPO WZ 2014-2020, które placówka przeznaczy na pokrycie większych kosztów rozbudowy medycznych przestrzeni i utworzenia Centrum Opieki Długoterminowej. Porozumienie przyznające jednostce dodatkowe dofinansowanie podpisali w piątek, 27 września 2019 roku w Szczecinie, marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz dyrektor jednostki Robert Szank.
 
SZGiChP w Koszalinie zaplanował rozpoczęcie działań przy projekcie pod koniec grudnia 2019 roku. Przez moment wydawało się to mało realne, bo w wyniku przeprowadzonego w sierpniu br. przetargu wpłynęła tylko jedna oferta, a koszt inwestycji wzrósł z blisko 14,2 mln zł do ponad 21 mln zł. Dyrekcja placówki zwróciła się więc do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia dofinansowania z eurofunduszy, na które władze samorządu województwa przystały.
 
- Znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji. Zagrażało nam unieważnienie postępowania i powtórzenie przetargu. Przy obecnej koniunkturze na rynku budowlanym wcale nie rokowało to uzyskania korzystniejszej oferty. Dzięki współpracy, życzliwości i zaangażowaniu Pana Marszałka udało się zbudować nowy montaż finansowy, który zapewni, że inwestycja przebiegać będzie zgodnie z planem - mówił dyrektor koszalińskiej placówki Robert Szank.
 
Inwestycja wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.1 „Infrastruktura zdrowia”. Po dokonaniu zmian unijne wsparcie dla projektu zamiast prawie 12,7 mln zł, wyniesie 18,5 mln zł. Całość potrzebnej do realizacji przedsięwzięcia kwoty uzupełnią także środki budżetu państwa, dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz wkład własny szpitala. Budowa obiektu potrwać ma do września 2022 roku.
 
- Ta inwestycja i wsparcie to wyjście naprzeciw potrzebom placówki, a obszar działania szpitala jest coraz większy. Trafiają tu pacjenci nie tylko z Koszalina i okolic, ale z całego dawnego województwa koszalińskiego, i nawet z części województwa pomorskiego. W tej sytuacji zdecydowaliśmy się uczynić wszystko, aby inwestycja nawet na moment nie była zagrożona. Udało się. Z pomocą przyszły dodatkowe fundusze europejskie, dzięki czemu szpital wzbogaci się o przestrzeń oznaczającą wygodę i komfort dla lekarzy, pielęgniarek, opiekunów, rehabilitantów, a przede wszystkim pacjentów - powiedział zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.
 
Przypomnijmy, że Centrum Opieki Długoterminowej będzie nowoczesnym dwupiętrowym obiektem w strukturach Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. Pierwsza kondygnacja pomieści izbę przyjęć na oddział łóżkowy, dział rehabilitacji z salami do kinezyterapii, gabinetami terapii grupowej i indywidualnej, gabinetami specjalistycznymi oraz zapleczem z funkcjami technicznymi i technologicznymi. Na drugiej kondygnacji umiejscowiony zostanie 47-łóżkowy oddział z pokojami trzyosobowymi ze wspólnymi węzłami sanitarnymi, a także gabinetami lekarskimi, zabiegowymi i socjalnymi. W obiekcie, do którego z istniejącego kompleksu szpitalnego poprowadzi na wysokości drugiego piętra łącznik, wyposażony zostanie w dwie windy. To praktyczne rozwiązanie pozwoli z kolei na korzystanie przez pacjentów oddziału z diagnostyki i konsultacji z dziedziny innych specjalności medycznych bez potrzeby transportu na zewnątrz budynku. Wejście do nowego Centrum znajdować się będzie od ulicy Dąbrowskiego, gdzie dodatkowo przewidziano miejsca parkingowe.