Termin:

30.11.2020
, godz.
13:00 - 13:40
(zakończone)

data dodania szkolenia: 20.11.2020

Informacje o webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gryficach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Inwestycje przedsiębiorstw w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych, realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19; w ramach Działania 1.5 RPO WZ 2014 – 2020", które odbędzie się 30 listopada 2020 r.
w godz. 13.00 – 13.40.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres lpi@gryfice.pl do dnia 27.10.2020 r. do godziny 14.00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń. 

Uwaga! W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy?

30 listopada 2020 roku, w godzinach 13.00 – 13.40.

Gdzie? 

Webinarium zostanie przeprowadzone na platformie zoom. Link wraz z hasłem do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia  (30 listopada 2020 r.). Aby wziąć udział w webinarium, należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client lub pobrać ją na telefon.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do sektora MSP, prowadzących i planujących realizację inwestycji w zakresie inteligentnych specjalizacji w obszarze:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • opakowania przyjazne środowisku,
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • multimodalny transport i logistyka,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych. 

Program webinarium (ułożony godzinowo)

 • Powitanie uczestników.
 • Przedstawienie oferty sieci PIFE.
 • Przedmiot konkursu i warunki uczestnictwa.
 • Zasady finansowania oraz kwalifikowalność wydatków.
 • Wniosek o dofinansowanie oraz zasady jego składania.
 • Procedura wyboru projektów.
 • Zasady dotyczące realizacji projektu.
 • Pytania i odpowiedzi.

Organizator webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny w Gryficach
Plac Zwycięstwa 37, Gryfice 72-300
tel.: 91 384 84 89/86
e-mail: lpi@gryfice.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.