Termin:

15.11.2018
, godz.
13:00 - 15:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 08.11.2018

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „ZAINWESTUJ W SIEBIE! – Jak Unia pomaga podnieść swoje kwalifikacje”, które odbędzie się w Szczecinku godz. 13:00 – 15:30 w sali narad nr 402 w Starostwie Powiatowym w Szczecinku .

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres lpi@powiat.szczecinek.pl do dnia 15.11.2018 r. do godz.: 10:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy?

15.11.2018 r. godz.: 13:00 – 15:30.

Gdzie?

Starostwo Powiatowe w Szczecinku, Ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek, sala narad nr 402.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do osób powyżej 18 roku życia będących osobami  bezrobotnych lub osobami pracującymi , które zainteresowana są:

- bezpłatnymi  szkoleniami i kursami finansowanymi  z UE;

- ofertą pożyczek  z umorzeniem na kształcenie;

- pozyskaniem środków finansowych na założenie własnej  działalności gospodarczej;

- możliwościami  dokształcania dla pracodawców i pracowników.

Program spotkania

13:00 – 13:05  Rejestracja uczestników spotkania.

13:05 – 13:10  Przedstawienie programu spotkania.

Informacja na temat Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).

13:10 – 14:00  Blok I

Bezpłatne szkolenia, kursy finansowane z UE (oferta skierowana do osób pracujących i do osób bezrobotnych powyżej 18 roku życia):

  • Bezpłatne specjalistyczne szkolenia komputerowe – np. certyfikat ECDL.
  • Bezpłatne szkolenia językowe;
  • Bezpłatne szkolenia dla zarejestrowanych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo;
  • Szkolenia dla osób  opiekujących się osoba niesamodzielną.

14:00 – 14:10  Przerwa kawowa.

14:10 – 14:30  Blok II

Podnieś swoje kwalifikacje dzięki pożyczce z umorzeniem (oferta skierowana do osób pracujących i do osób bezrobotnych powyżej 18 roku życia):

  • PROGRAMATOR – Specjalistyczne kursy programowania komputerowego – pożyczka z możliwością 100% umorzenia;
  • OPEN POŻYCZKI – na dowolny cel rozwojowy – pożyczka z możliwością 25% umorzenia.

14:30 – 15:00 Blok III

Wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

15:00 – 15:20  Blok IV

Dofinansowania do 80% na usługi rozwojowe dla pracodawców  i pracowników – Baza Usług Rozwojowych.

15:20 – 15:30  Pytania i odpowiedzi – dyskusja

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku
Ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek
tel./fax 94 372 92 50/47, e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.