Termin:

08.06.2017
, godz.
10:00 - 13:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 01.06.2017

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne, którego celem jest przedstawienie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia na:

 • inwestycje związane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii,  
 • termomodernizację,
 • budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
 • działania edukacyjne zwiększające świadomość ludzi w zakresie ekologii. 

Kiedy i gdzie?

 • 08 czerwca br. o godz. 10:00, w sali narad nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ul. 28 Lutego 16.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest głównie do:

 • przedsiębiorców,
 • osób fizycznych,
 • organizacji pozarządowych,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres lpi@powiat.szczecinek.pl do dnia 7 czerwca 2017 r., do godz. 12:00.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny w Szczecinku
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. 28 Lutego 16
tel. 94 372 92 50,
e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

Program spotkania

 • 09:50 - 10:00 Rejestracja uczestników spotkania.
 • 10:00 – 10:20 Czym jest sieć PIFE – kilka słów o Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Szczecinku. Wprowadzenie w tematykę Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020.
 • 10:20 – 11:20 Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020: Działanie 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi, Działanie 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii, Działanie 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację.
 • 11:20 – 11:35 Przerwa
 • 11:35 – 11:45 Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
 • Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. 11:45 – 12:30 Program linii pożyczkowych dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu: odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji, przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
 • 12:30 Podsumowanie i dyskusja.