Termin:

11.04.2019
, godz.
14:30 - 17:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 03.04.2019

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gryficach wraz z Funduszem Pomerania zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje i działalność firmy ”, które odbędzie się 11 kwietnia 2019 w godz. 14.30 – 17.30 w Gryficach / Starostwo Powiatowe Plac Zwycięstwa 37, 72 -300 Gryfice, sala 315.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres lpi@gryfice.pl do dnia 09.04.2019 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy?

11 kwietnia 2019 roku, w godzinach 14.30 – 17.30.

Gdzie?

Starostwo Powiatowe w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37; 72-300 Gryfice; sala 315 (III piętro).

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do osób fizycznych, do sektora MŚP, czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracowników przedsiębiorstw.

Program spotkania

  • 14:30 - 14:35   Powitanie uczestników i przedstawienie planu spotkania.

  • 14:35 - 14:50   Informacje o Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

  • 14:50 - 15:10   Możliwości dotacyjne z RPO WZ  wynikające z harmonogramu konkursów na rok 2019.

  • 15:10 - 16:20  Fundusz Pomerania dla Firm – produkty finansowe dla sektora MSP.

  • 16.20 - 16.30 Przerwa.

  • 16:30 - 17:15  Pożyczki dla sektora MSP i osób fizycznych – inicjatywa JEREMIE II.

  • 17:15 – 17:30  Podsumowanie / pytania od beneficjentów.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny w Gryficach

Plac Zwycięstwa 37, Gryfice 72-300

Tel.: 91 384 84 89/86

Mail: lpi@gryfice.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.