Termin:

10.06.2015
, godz.
16:00 - 18:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 01.06.2015

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne "Fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 dla organizacji pozarządowych".

Termin i miejsce spotkania

10 czerwca 2015 r., godz.: 16:00 – 18:30
Urząd Miejski Pyrzyce
Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce
sala nr 282. 

Dla kogo?

Na spotkanie zapraszamy Organizacje Pozarządowe z terenu gminy Pyrzyce.

Cel spotkania

 • omówienie oferty Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pyrzycach
 • przedstawienie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej

Jak zapisać się na spotkanie?

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (za pomocą komputera bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: lpi@pyrzyce.pl lub zgłoszenie swojego uczestnictwa pod numerem telefonu: 91 88 11 302; 91 88 11 303.

pobierz formularz zgłoszeniowy

Uwaga!

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonu: 91 88 11 302; 91 88 11 303.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach
ul. Lipiańska 4
74-200 Pyrzyce
tel. 91 88 11 302; 91 88 11 303
e-mail: lpi@pyrzyce.pl

Program spotkania

 1. Rejestracja uczestników spotkania
 2. Cele i zadania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
 3. Zaprezentowanie podstawowych pojęć z zakresu Funduszy Europejskich
 4. Perspektywa na lata 2014-2020
 5. Przerwa
 6. Zasady korzystania z Funduszy Europejskich
 7. Obowiązki występujące przy realizacji projektów unijnych
 8. Źródła informacji o Funduszach Europejskich
 9. Konsultacje indywidualne