Termin:

03.10.2017 (zakończone)

data dodania szkolenia: 12.09.2017

Informacje o spotkaniu

Na zlecenie  Ministerstwa Cyfryzacji firma  Audytel S.A. prowadzi Akademię Inwestycji Szerokopasmowych, w ramach której zamierza przeprowadzić 16 regionalnych szkoleń (po jednym w każdym województwie) dla przedstawicieli instytucji sektora finansowego.

Program szkoleń ma na celu przedstawienie uczestnikom charakterystyki rynku telekomunikacyjnego oraz inwestycji szerokopasmowych, co w rezultacie ma umożliwić MŚP łatwiejszy dostęp do środków finansowych na realizację inwestycji telekomunikacyjnych.

Kiedy i gdzie?

  • 3 października 2017 r., Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

Zapisy

Szkolenie jest bezpłatne.

Zapisy na szkolenie możliwe są poprzez stronę internetową www.akademiaszerokopasmowa.pl

Program spotkania

  • Charakterystyka rynku telekomunikacyjnego
  • Inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową (ze środków własnych i UE)
  • Zidentyfikowane problemy w obszarze dostępu MŚP do finansowania
  • I oś PO PC - Powszechny dostęp do szybkiego internetu - dotacje i instrumenty zwrotne
  • Wycena wartości przedsiębiorstw i inwestycji telekomunikacyjnych (wartość infrastruktury, wartość abonentów) – ćwiczenia praktyczne