W dniu 3 listopada 2021 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego podjęła uchwałę w sprawie aktualizacji Regulaminu naboru pozakonkursowego nr RPZP.05.06.00-IZ.00-32-001/16 w ramach działania 5.6 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych.

W ramach zmian dokonano aktualizacji kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów do kwoty 376 606 683,35 PLN oraz dostosowania zapisów do aktualnie obowiązujących aktów prawnych.

Szczegóły znajdują się pod adresem: