Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 12 kwietnia 2021 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnemu projektowi w kwocie 2 554 111,45 zł.

W związku z powyższym zaktualizowana została lista projektów wybranych do dofinansowania. Lista ta uwzględnia także rezygnację beneficjentów z realizacji projektów RPZP.01.05.00-32-T036/19 oraz RPZP.01.05.00-32-T045/19.