Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w wyniku pojawienia się wolnych środków w konkursie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 13 września 2022 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnym 9 projektom w łącznej kwocie 11 160 946,17 zł. W związku z powyższym zaktualizowana została lista projektów wybranych do dofinansowania.