Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 3 listopada 2021 r. podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach konkursu nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-009/20.

Jednocześnie w związku z zakończeniem procedury odwoławczej zaktualizowana została lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów.

W wyniku zwiększenia alokacji dofinansowanie otrzymało dodatkowo 13 projektów na kwotę dofinansowania 30 562 061,58 zł.

Szczegóły znajdują się pod adresem: