Informujemy o zakończeniu oceny KOP w ramach procedury odwoławczej dla III rundy naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-008/20 w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 2 projektu: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej