Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zamieszcza wyniki naboru prowadzonego w ramach Działania 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji.

Nabór przeprowadzony został w trybie nadzwyczajnym mającym na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

W odpowiedzi na nabór wpłynął jeden wniosek, który został objety dofinansowaniem.