Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza w dniu 30.08.2021 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe ( dla jednostek organizacyjnych samorządu województwa zachodniopomorskiego).

Poniżej znajduje się link do dokumentacji konkursowej, w tym regulaminu konkursu.

Konkursy: 
RPO 4.1