Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza w dniu 24.05.2022 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 11.1 Wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID 19. Dokumentacja naboru: