Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza w dniu 24 października 2022 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe (dla jednostek organizacyjnych samorządu województwa zachodniopomorskiego). Poniżej znajduje się link do dokumentacji konkursowej.

Konkursy: 
RPO 4.1