Wspólne posiedzenie Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego z Konwentem Starostów Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczęło się w czwartek 18 kwietnia 2013 r. w Siemczynie. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowali marszałek Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Wojciech Drożdż oraz wicemarszałek Andrzej Jakubowski.
 
Głównym punktem spotkania była dyskusja dotycząca założeń przyszłej perspektywy finansowej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
 
- Dzisiejsze spotkanie to pierwszy krok dialogu, chcemy pokazać nasze plany w kontekście nowego RPO, chcemy również uzyskać odpowiedzi na kolejne badanie ankietowe. Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie pozwoli wypracować konkretne projekty, które będziemy mogli realizować podczas nowej perspektywy – powiedział marszałek Olgierd Geblewicz - Pieniędzy dla naszego regionu będzie więcej, to dobra wiadomość, ale będą one trudniej dostępne niż dotychczas pod kątem wkładu własnego, a także pod kątem nowych kategorii działań i inwestycji, które znacząco są ograniczone. Nie będzie można np. finansować projektów dotyczących turystyki, kultury czy dróg lokalnych. Nowa perspektywa to potężne wyzwanie, ważne aby te nowe fundusze dobrze wydać, abyśmy po 2020 r. mogli stwierdzić, że województwo zachodniopomorskie znacząco się rozwinęło – dodał marszałek.
 
Prezentację dotyczącą uwarunkowań strategicznych, instrumentów terytorializacji oraz założeń do nowego Programu przedstawili Marcin Szmyt - dyrektor Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Marek Orszewski - dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego.
 
W czasie dyskusji omówiono m.in.:
- podział na osie priorytetowe,
- zasady terytorializacji interwencji oraz rolę Kontraktu terytorialnego i Kontraktów samorządowych w przyszłej perspektywie finansowej,
- poziom dofinansowania projektów w aspekcie aktualnej sytuacji gospodarczej oraz sytuacji miast, gmin i powiatów,
- możliwości uproszczenia procedur aplikacyjnych i rozliczeniowych, służące skuteczniejszemu wykorzystaniu środków,
- zwrotne instrumenty finansowe.
 
W ramach kolejnych działań, do jednostek samorządu terytorialnego, przekazane zostaną ankiety, których celem będzie identyfikacja przedsięwzięć wpisujących się w uwarunkowania wspólnotowe, krajowe i regionalne. Będą one również podstawą do rozmów w ramach cyklu spotkań, które odbędą się w województwie zachodniopomorskim.

Załączniki

application/pdf
Informacja na temat prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - prezentacja

Informacja na temat prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - prezentacja

1.78 MB