W związku z zakończeniem oceny projektów w ramach IV rundy naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-009/20, informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 163/21 z dnia 17 lutego 2021 r. zatwierdził listę ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.