Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 1944/22 z dnia 12 grudnia 2022 r. zwiększył alokację, zatwierdził listę ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu 2 projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów.

Konkursy: 
RPO 4.1