W związku z zakończeniem oceny projektów, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 1878/19 z dnia 30 października 2019 r. zatwierdził listę ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu 9 projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów.