W związku z zakończeniem oceny projektów, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 265/22 z dnia 1 marca 2022 r. zatwierdził listę ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu 1 projektu, który spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał największą liczbę punktów.