W związku z odwołaniem szkolenia w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych, wynikającym z niewielkiego zainteresowania informujemy, że istnieje możliwość indywidualnych konsultacji drogą telefoniczną, e-mailową oraz osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego od pn. do pt. w godz. 7:30 -15:30.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową umieszczoną pod adresem: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/49-rozwoj-zasobow-endogenicznych-infrastruktura-turystyki.

Kontakt: ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin Sekretariat Wydziału - tel. 91 44 11 100.

Pracownicy odpowiedzialni za nabór – p. Małgorzata Kaźmierczyk, tel. 91 44 11 660 oraz p. Agnieszka Bednarska tel. 91 44 11 647.

e-mail: wwrpo@wzp.pl